Turnpakken

Het dragen van een turnpak is verplicht bij deelname aan zowel trainingen en wedstrijden van alle turngroepen (behalve voor de kleuters en volwassenen). Het dragen van het officiële turnpak van Rust Roest Blankenberge is ook verplicht bij deelname aan het turnfeest (behalve voor kleuters). Voor meer informatie wordt verwezen naar het huishoudelijke reglement.

Op woensdag 22 september 2021 is een tweede pas- en bestelmoment voorzien, van 14 tot 16.30 u. en van 19 tot 20.30 u. in de inkom van De Sportdoze. Een overzicht van de turnpakken van de verschillende groepen, maten en prijzen vind je hier.

Kijk zeker ook eens op onze facebook groep die we hebben opgericht om leden en ex-leden met elkaar in contact te brengen om tweedehands turnmateriaal te kopen of te verkopen.

Betalen gebeurt via overschrijving op rekeningnummer BE08 7360 5115 2713 (dit is een ander rekeningnummer dan voor lidgeld inschrijving), en dit vòòr 19 september 2021.
 

Wat als je niet aanwezig kan zijn? Voor aanvang turnles kan ev. pak van medegymnast worden gepast. Stuur dan "naam+groepsnaam+ maat+vermelding turnpak" door naar rustroest.blankenberge@gmail.com, vòòr 15 september 2021. U krijgt een bevestiging van uw bestelling via email met daarin de vermelding van het te betalen bedrag.

turnpak.jpg

Start lessen

De trainingen van de meeste groepen starten op maandag 6 september 2021, behalve voor hip hop. De hip hop groepen beginnen op 20 september 2021.  

P2021023.JPG

Q4Gym

Rust Roest Blankenberge is houder van het Q4Gym-label, geldig tot en met turnjaar 2023-2024 ! Aan deze toekenning ging een uitgebreide interne en externe audit vooraf. Elk aspect van de turnvereniging (clubmanagement en -bestuur, interne en externe communicatie, clubcultuur en -sfeer, trainerscorps en -beleid) werd in detail geanalyseerd en beoordeeld.

Los van het feit dat de criteria steeds strenger worden bij elke nieuwe audit, en het feit dat de club volledig beheerd wordt door vrijwilligers, haalden we desondanks een mooie score van 72.5%.

Bovendien werd een "uitzonderlijk en innoverend project" erkend, ingediend door Rust Roest Blankenberge. Dit gaat meer in het bijzonder hoe we EHBO opleidingen voor onze trainers aanpakken, wat volgens de auditeur tot voorbeeld strekt voor andere clubs.

logoQ4gym.png

Inschrijven

Inschrijven gebeurt dit jaar online.  Gebruik deze link!

inschrijven.png

Wat bij een Corona lockdown?

Wanneer trainingen niet kunnen doorgaan wegens beperkingen (opgelegd door ofwel de Nationale veiligheidsraad, het College van Burgemeester en Schepenen, zaalspecifieke beperkingen of de GymFed) in het kader van de verspreiding van COVID19 wordt volgend beleid gehanteerd voor het turnjaar 2021-2022:

1. Lessen die gedurende een bepaalde periode niet doorgaan door Corona maatregelen kunnen aanleiding geven tot een terugbetaling, pro rata van de werkelijk afgelaste lessen (exclusief vakantieperiodes of inhaallessen of buitenlessen). Wie hier wenst gebruik van te maken kan dit op eenvoudig verzoek aan ons secretariaat, en dit op het einde van het turnjaar. De verzekering/administratieve kost maakt geen deel uit van deze mogelijke terugbetaling.

2. Lessen kunnen buiten georganiseerd worden wanneer de voorziene zaal niet mag gebruikt worden, en voor zover de weersomstandigheden dit toelaten. Met elke trainer wordt afzonderlijk geëvalueerd of dit technisch en organisatorisch haalbaar is voor zijn of haar groep. Deze beslissingen kunnen varieren binnen een bepaalde discipline, en kunnen afhangen van de (niveau)groep. Wanneer dit het geval is voor de groep waarvoor u bent ingeschreven, wordt u rechtstreeks door de trainer verwittigd. 

Terugbetalingen voor het turnjaar 2020-2021 zijn afgesloten.

corona.png

Onze missie

KTV Rust-Roest Blankenberge wenst een brede waaier aan eigentijdse recreatieve gym aan te bieden, gaande van de courante gymnastiek disciplines tot andere bewegingsvormen (dans, rope-skipping, conditietraining en yoga), ter promotie van de gymsport, gezond bewegen en levenslang sporten. De vereniging streeft naar het aanbieden van kwalitatieve trainingen door lesgevers met eigen turnervaring en turnspecifieke opleidingen.

 

We richten ons op een breed publiek, van kleuters tot volwassenen, voor zowel sporters van het mannelijke en vrouwelijke geslacht. Naast basisturnen bieden we specialisatiegroepen aan, met een eerder laagdrempelige instap, in enkele specifieke disciplines. Hierbij bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden op recreatief niveau.

Rust-Roest Blankenberge is aangesloten bij GymFed en heeft een eigen turncomplex in de K. Deswertlaan in Blankenberge.

P1010106.JPG