Turnpakken

Er wordt een pas- en bestelmoment voor de turnpakken georganiseerd op zaterdag 12 september 2020, van 13 u. tot 18 u., in onze turnzaal in de Karel Deswertlaan. Opgelet : dit is het enige geplande pasmoment!

Het dragen van een turnpak is verplicht bij deelname aan zowel trainingen en wedstrijden van alle turngroepen (behalve voor de kleuters en volwassenen). Het dragen van het officiële turnpak van Rust Roest Blankenberge is ook verplicht bij deelname aan het turnfeest (behalve voor kleuters). Voor meer informatie wordt verwezen naar het huishoudelijke reglement.

Kijk zeker ook eens op onze facebook groep die we hebben opgericht om leden en ex-leden met elkaar in contact te brengen om tweedehands turnmateriaal te kopen of te verkopen.

Wat bij een Corona lockdown?

Wanneer trainingen niet kunnen doorgaan wegens beperkingen (opgelegd door ofwel de Nationale veiligheidsraad, het College van Burgemeester en Schepenen, zaalspecifieke beperkingen of de GymFed) in het kader van de verspreiding van COVID19 wordt volgend beleid gehanteerd voor het turnjaar 2020-2021:

1. Lessen kunnen buiten georganiseerd worden wanneer de voorziene zaal niet mag gebruikt worden, en voor zover de weersomstandigheden dit toelaten. Met elke trainer wordt afzonderlijk geëvalueerd of dit technisch en organisatorisch haalbaar is voor zijn of haar groep. Deze beslissingen kunnen varieren binnen een bepaalde discipline, en kunnen afhangen van de (niveau)groep. De trainer spreekt met de leden duidelijk af op welke manier en wanneer de leden verwittigd zullen worden.

2. Lessen die gedurende een bepaalde periode niet doorgaan door Corona maatregelen kunnen aanleiding geven tot een terugbetaling, pro rata van de werkelijk afgelaste lessen (exclusief vakantieperiodes of inhaallessen of buitenlessen). Wie hier wenst gebruik van te maken kan dit op eenvoudig verzoek aan ons secretariaat, en dit op het einde van het turnjaar. De verzekering/administratieve kost maakt geen deel uit van deze mogelijke terugbetaling.

Inschrijvingsdag

De inschrijvingsdag voor turnjaar 2020-2021 is gepland op zaterdag 29 augustus, van 10 u. tot 12 u. in ons turncomplex in de K. Deswertlaan 36 te Blankenberge. Voor inschrijvingsgelden wordt bij de meeste groepen (in tegenstelling tot vorige jaren) gewerkt met pakketten per discipline, ongeacht het aantal uur per week dat een lid effectief deelneemt aan de lessen. Betaling van inschrijvingsgelden kan via Payconiq op het inschrijfmoment of via overschrijving (en dus niet meer met cash geld!).

Er wordt speciale aandacht gevraagd om Corona maatregelen goed op te volgen (o.a. dragen van een mondmasker). Breng ook een eigen balpen mee!

De lessen zelf starten vanaf maandag 7 september 2020.

Het inschrijvingsformulier kunt u hier downloaden.

Niveaubepaling

Wegens het abrupte einde van vorig turnjaar hebben de trainers van de ropeskipping en hip hop groepen niet kunnen bepalen wie thuis hoort in welke niveaugroep voor het nieuwe turnjaar.

Daarom worden op de selectiedag (zaterdag 5 september) ook de ropeskippers (om 11.00 u.) en hip hop dansers (om 10.00 u.) uitgenodigd voor een niveaubepaling (locatie : de Sportdoze). Kleedkamers zijn mogelijks niet beschikbaar. Ouders zijn niet toegelaten in de zaal!

Na uw inschrijving zult u hiervoor uitgenodigd worden. Dansers of skippers die reeds in de selectiegroep zitten worden vrijgesteld voor deze niveaubepaling!

De groepsindeling voor techniektraining gaat door op zondag 13 september 2020, van 10.30 u tot 11.30 u, in de sportdoze. Opgelet : de trainingen vanaf 20 september 2020 vinden plaats in onze turnzaal in de Karel Deswertlaan !

Q4Gym

Rust Roest Blankenberge behaalde zopas opnieuw het Q4Gym-label, geldig tot en met turnjaar 2023-2024 ! Aan deze toekenning gaat een uitgebreide interne en externe audit vooraf. Elk aspect van de turnvereniging (clubmanagement en -bestuur, interne en externe communicatie, clubcultuur en -sfeer, trainerscorps en -beleid) wordt in detail geanalyseerd en beoordeeld.

Los van het feit dat de criteria steeds strenger worden bij elke nieuwe audit, en het feit dat de club volledig beheerd wordt door vrijwilligers, haalden we desondanks een mooie score van 72.5%.

Bovendien werd een "uitzonderlijk en innoverend project" erkend, ingediend door Rust Roest Blankenberge. Dit gaat meer in het bijzonder hoe we EHBO opleidingen voor onze trainers aanpakken, wat volgens de auditeur tot voorbeeld strekt voor andere clubs.

logoQ4gym.png

Coronamaatregelen trainingen

Groepstrainingen in de sportzalen te Blankenberge zijn momenteel toegelaten mits het volgen van een reeks maatregelen. Daarom vragen we graag de medewerking van al onze leden alsook hun ouders om de algemene voorschriften en de aanwijzingen van de trainers goed op te volgen! Alle informatie is terug te vinden in dit document.

Mogelijks zullen kleedkamers/douches niet overal beschikbaar zijn, en kunnen lessen later beginnen of vroeger stoppen voor de nodige veiligheidsmaatregelen zoals ontsmetten van materialen.

Inschrijvingsstop

Om voldoende kwaliteit te kunnen blijven aanbieden in onze groeiende vereniging, wordt waar nodig gewerkt met een inschrijvingsstop.

Wie vorig jaar lid was, kan een plaats reserveren. Dit dient bij voorkeur te gebeuren op de inschrijvingsdag op 29 augustus. Uw inschrijving is bevestigd na het volledig invullen van het inschrijvingsformulier (en goedkeuring van ons intern reglement en privacybeleid) en na betaling van het inschrijvingsgeld + verzekering, en dit ten laatste tegen 3 september.

De groepslijsten worden vervolgens aangevuld met nieuwe inschrijvingen. Bij de selectiegroepen wordt gewerkt met een lotingsysteem, bij de basisgroepen geldt de volgorde van binnenkomen van betalingen en het vervullen van alle administratieve vereisten.

Alle details rond voorrangsregels zijn terug te vinden in dit document.

Selectiedag

Wie wenst in te schrijven voor een specialisatiegroep (toestelturnen meisjes, tumbling of trampoline), en wie het voorbije turnjaar geen deel uit maakte van de  specialisatiegroep waarvoor men wenst in te schrijven, wordt uitgenodigd op de selectiedag op zaterdag 5 september 2020 in de Sportdoze. Iedereen dient aanwezig te zijn om 9.30 u. in turnpak/turnkledij. Het einde is voorzien om 12.00 u. Ouders zijn niet toegelaten in de zaal!

Er wordt samen met de trainers gekeken of iemand voldoet aan de basisvoorwaarden om in te schrijven in een bepaalde discipline of een bepaald niveau haalt. Een loting systeem onder geselecteerden is mogelijk wanneer het maximaal aantal turners voor een bepaalde groep overschreden is.

Techniektraining

De indeling in niveaugroepen (en dus niet in leeftijdsgroepen) zal door de trainers gebeuren op zondag 13 september, tussen 10.30 u. en 11.30 u., in de Sportdoze (eenmalig!). Iedereen die ingeschreven is voor techniektraining is welkom.

De daaropvolgende weken wordt gewerkt met niveaugroepen (zie uurrooster). Deze lessen zullen dan plaats vinden in ons turncomplex in de Karel Deswertlaan!

Onze missie

KTV Rust-Roest Blankenberge wenst een brede waaier aan eigentijdse recreatieve gym aan te bieden, gaande van de courante gymnastiek disciplines tot andere bewegingsvormen (dans, rope-skipping, conditietraining en yoga), ter promotie van de gymsport, gezond bewegen en levenslang sporten. De vereniging streeft naar het aanbieden van kwalitatieve trainingen door lesgevers met eigen turnervaring en turnspecifieke opleidingen.

 

We richten ons op een breed publiek, van kleuters tot volwassenen, voor zowel sporters van het mannelijke en vrouwelijke geslacht. Naast basisturnen bieden we specialisatiegroepen aan, met een eerder laagdrempelige instap, in enkele specifieke disciplines. Hierbij bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden op recreatief niveau.

Rust-Roest Blankenberge is aangesloten bij GymFed en heeft een eigen turncomplex in de K. Deswertlaan in Blankenberge.

Rust Roest!

Koninklijke turnvereniging

Rust Roest Blankenberge VZW

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now