Stap 1

Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (trainer/secretaris). De aangifteformulieren zijn verkrijgbaar in het clubhuis en op het clubsecretariaat (Dumonstraat 15, 8370 Blankenberge). Het aangifteformulier kan je ook hier downloaden. 

Stap 3

De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe. Het slachtoffer wordt hiervan schriftelijk verwittigd; tegelijkertijd krijgt de verantwoordelijke van de club voor de ongevallen een mail dat de aangifte op de federatie is binnengekomen met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim. 

Stap 5

Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediotheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar de federatie. 

Stap 7

Indien de kosten te hoog oplopen kan ten allen tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden. 

Stap 9

Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is kan een percentage “bljvende invaliditeit" schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij; deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen. 

Stap 2

De clubsecretaris meldt het schadegeval met het aangifteformulier aan de Gymnastiek Federatie binnen de 5 à 8 werkdagen na het ongeval. Zowel de clubverantwoordelijke als het slachtoffer (of ouder) worden verzocht het formulier te ondertekenen. Een kopie van deze aangifte wordt door de clubsecretaris zelf bijgehouden (ingeval van betwisting of verlies van poststukken). 

Stap 4

Samen met het dossiernummer ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten, een voorgedrukt attest van genezing. 

Stap 6

De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer. 

Stap 8

Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van twee jaar verstreken is. 

Rust Roest!

Koninklijke turnvereniging

Rust Roest Blankenberge VZW

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now